วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

Scroll to Top