ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 280 กิโลวัตต์พีค

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 280 กิโลวัตต์พีค

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 280 กิโลวัตต์พีค Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลมรับส่งพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลมรับส่งพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลมรับส่งพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร Read More »

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

Scroll to Top