ตารางการให้บริการ

  ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลตระการพืชผล

โรงพยาบาลตระการพืชผลเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับ M2  ขนาด 150 เตียง  เปิดให้บริการ

1.งานบริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 20:00 น.

เสาร์ – อาทิยต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00 – 12:00 น.

2.คลินิกเฉพาะโรค ให้บริการ

 3.งานทันตกรรม

วันจันทร์ – พฤหัสบดี เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น.ช่วงบ่ายล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

4.ขั้นตอนการรับบริการ

บัตรใหม่

  1. กรอกประวัติใหม่
  2. ยื่นบัตรประชาชน บัตรแสดงสิทธ์การรักษาใบสูติบัตร (ใบแจ้งเกิดเด็ก) หรือ ทะเบียนบ้าน
  3. รับบัตรคิว
  4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
  5. นั่งรอเรียกคิว

บัตรเก่า

  1. ยื่นบัตร รพ. บัตรแสดงสิทธ์การรักษา บัตรประชาชน
  2. รับบัตรประชาชน
  3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
  4. นั่งรอเรียกคิว

5. โรคอัมพฤกษ์ ทุกนาที คือ  “ชีวิต”เร็วก็รอด ปลอดอัพพาต

ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้มาโรงพยาบาลทันที

ปากเบี้ยว ทันที
 แขน ขา ไม่มีแรง ทันที
 พูดไม่ชัด คิดคำพูดไม่ออก ทันที

ให้รีบไปแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร 1669

ทำไมต้องมาโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

  1. โรคอัมพาตรักษาเร็ว จะให้มีผลการรักษาดีกว่ามาช้า
  2. สมองส่วนที่กำลังขาดเลือดมาเลี้ยง เลือดจะกลับมาเลี้ยงดีขึ้น
  3. อาการอัมพาตมีโอกาสหายเป็นปกติ
Scroll to Top