วันที่ 4 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลตรัการพืขผล” ประจำปี 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลตรัการพืขผล” ประจำปี 2567

Scroll to Top