สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ระบบ Hosoffice ออนไลน์ (ปิดปรับปรุง)
ระบบเบิก - จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ออนไลน์
KPI MONITOR
ระบบข้อมูลบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ระบบฐานข้อมูล กบข.
ระบบสารบัญกระทรวง(เวียนหนังสือออนไลน์)
Admin ODS รพ.ตระการพืชผล
Scroll to Top