วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรงานทันตกรรมและงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรงานทันตกรรมและงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลตระการพืชผล

Scroll to Top