ที่อยู่และแผนที่ รพ.ตระการพืชผล

    ที่อยู่ 207 หมู่ที่ 8 อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทร 045-481012 , 045-251804    โทรสาร 045-481-237
     email : it.trakan@gmail.com

    แผนที่

Scroll to Top