แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกผู้ป่วยนอก OPD เก่า

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกผู้ป่วยนอก OPD เก่า

Scroll to Top