ภาพกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์ “ถุงยางอนามัย”

ประชาสัมพันธ์ “ถุงยางอนามัย”

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ นายสุรนัย อมรไชย และนางบุษบา การกล้า เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ นายสุรนัย อมรไชย และนางบุษบา การกล้า เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุประจำปี 2567

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุประจำปี 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลตรัการพืขผล” ประจำปี 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลตรัการพืขผล” ประจำปี 2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรงานทันตกรรมและงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลตระการพืชผล

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรงานทันตกรรมและงานเวชกรรมฟื้นฟูในโรงพยาบาลตระการพืชผล

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกผู้ป่วยนอก OPD เก่า

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกส่งเสริมการมีบุตร” วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกผู้ป่วยนอก OPD เก่า

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
Scroll to Top