ข่าวทั่วไป


ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เล่มแผนยุทธศาสตร์ รพ.ตระการฯ ปี 2566-2570

เล่มแผนยุทธศาสตร์ รพ.ตระการฯ ปี 2566-2570

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ไตรมาส 1

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการฯ รพ.ตระการฯ ปีงบประมาณ 2567

คำสั่ง ชมรมจริยธรรม TKH

คำสั่งชมรมจริยธรรม

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม TKH

แผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
Scroll to Top