ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ราม 5 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ราม 5 อัตรา

โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568

โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ
Scroll to Top