ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


เรื่อง ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (High Definition Gastrovideoscope and Colonovideoscope with Control System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (High Definition Gastrovideoscope and Colonovideoscope with Control System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาโครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาโครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคา โครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคา โครงการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบไฮเปอร์ คอนเวิร์จ (Hyper-Converged Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาเช่าเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย 140 ไมครอน เครื่องที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาเช่าเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย 140 ไมครอน เครื่องที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างทำชั้นวางของสแตนเลส ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างทำชั้นวางของสแตนเลส ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (น้ำยาตรวจ CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (น้ำยาตรวจ CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเชิญชวน การประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (น้ำยาตรวจ CBC)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาทางโลหิตวิทยา (น้ำยาตรวจ CBC)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 6 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 Next
Scroll to Top