ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP) ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP) ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง บันทึกข้อความ เผยแพร่รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (High Definition Gastrovodeoscope and Colonovideoscope with Control System) ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (High Definition Gastrovodeoscope and Colonovideoscope with Control System) ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่แผนงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่แผนงบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567
123 Next
Scroll to Top