แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุประจำปี 2567

แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุประจำปี 2567

Scroll to Top