หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตระการพืชผล (PCU)

Scroll to Top